BoluFeed Droogstand

130,00 ex. btw

Dieetvoeder, pensbolus voor langdurige toediening van spoorelementen en vitaminen bij koeien en vaarzen zwaarder dan 200 kg.

Beschrijving

De voordelen van BoluFeed Droogstand

  • voorziet in spoorelemeneten die o.a. van belang zijn voor weerstand, afkalven en biestkwaliteit
  • 1 dosis, 6 weken aangetoonde afgifte
  • eenvoudige en veilige toediening

OMSCHRIJVING
Dieetvoeder, pensbolus voor langdurige toediening van spoorelementen en vitaminen bij koeien en vaarzen zwaarder dan 200 kg.

GEBRUIK
Langdurige toediening van spoorelementen en vitaminen bij koeien en vaarzen aan het eind van de dracht, als aanvulling op rantsoenen met lage gehaltes aan spoorelementen en vitaminen. Tekorten aan spoorelementen en vitaminen bij droogstaande koeien kunnen aanleiding zijn voor problemen rondom het afkalven, verminderde weerstand van koe en kalf, mindere biestkwaliteit en zwakkere kalveren.

VOORZORGSMAATREGELEN
Niet toedienen aan liggende koeien of koeien die niet overeind kunnen komen. Gebruik geen kracht bij het ingeven van de bolus bij de koe. Geef de bolus niet aan niet-herkauwende dieren en aan rundvee met een gewicht minder dan 200 kg. Gelijktijdige toediening van dezelfde ingrediënten als in BoluFeed Droogstand wordt afgeraden.Zorg ervoor dat de maximale dagelijkse opname niet wordt overschreden. De BoluFeed Droogstand bolus voorziet 6 weken in de behoefte van spoorelementen en vitaminen. Neem maatregelen om inademing van of aanraking met Kobalt te voorkomen. Raadpleeg voor gebruik uw dierenarts of voedingsdeskundige.